Waar heden en verleden samenkomen, ontstaan bezieling en inspiratie

In Memoriam Hans Nijman

Hans Nijman 11 mei 2023

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het overlijden van onze voorzitter Hans Nijman op 28 februari jongstleden.

Hans was medeoprichter van de Stichting Lokaal Austerlitz op 19 maart 2019. Hij heeft zich hiervoor op onnavolgbare wijze ingezet. Daarbij kwam zijn uitgebreide kennissenkring goed van pas. Zijn passie voor de bijzondere geschiedenis van Austerlitz en zijn drijfveer om deze op te sporen, te conserveren, te beheren en door te geven, brachten hem tot de oprichting. Hij vond dat Austerlitzers moeten weten waar ze wonen. In de bijna 5 jaar van zijn voorzitterschap is, mede door de archeologische onderzoeken, veel bekend geworden van de ligging en inrichting van het kamp van De Marmont. Met een aantal presentaties is het één en ander gedeeld met de inwoners van Austerlitz. In november vorig jaar kon Hans gelukkig nog de presentatie van de wandelgids, zijn idee, meebeleven. Zijn gezondheid liet toen helaas al wat te wensen over.

Dat hij op de laatste bestuursvergadering op 17 februari jongstleden nog 14 wensen heeft meegegeven bewijst wel zijn zorg over zijn betrokkenheid bij de stichting. Dat de resterende bestuursleden hem beloofd hebben naar hun beste vermogen zijn geesteskind te willen voortzetten, moet een hele geruststelling voor hem zijn geweest.

Niemand, ook Hans, is onmisbaar, maar met het heengaan van Hans zijn wij een onvervangbare voorzitter kwijtgeraakt. Wij wensen zijn vrouw en familieleden veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Bert van Ginkel, plv. voorzitter;

Marja Kuiper, secretaris;

Hans Steenhuizen, lid;

Liesbeth Raymakers, lid.

nieuwe wandelgids langs erfgoed in en om Austerlitz

Aanbieden erfgoed wandelgids nov 2023

Op 24 november 2023 werd door de stichting in de Ouwekamp ons eetcafé, de wandelgids “Langs het erfgoed in en om Austerlitz geïntroduceerd door overhandiging van de eerste exemplaren aan de familie Verwoerd, wethouder Van Dijk, Bob Verweij van Staatsbosbeheer en Mandy Grosman als vertegenwoordiger van de school. De gids is een uitgave van de stichting en omschrijft drie wandelingen langs het Austerlitzse erfgoed. De eerste wandeling start op het Dorpsplein en loopt grotendeels door de kom van Austerlitz. De tweede wandeling start eveneens op het Dorpsplein en loopt om Austerlitz. De derde wandeling start bij het Beauforthuis en loopt richting Soesterberg. De lengtes zijn respectievelijk 4, 5,5 en 6,5 km. De gids is mede tot stand gekomen met behulp van enkele vrijwilligers, die hartelijk werden bedankt voor de genomen moeite. Marianne Visser van het Landschap Erfgoed Utrecht en Bob Verweij van Staatsbosbeheer hielden een praatje waarin het belang van de wandelgids werd onderstreept. De gids is te koop bij Ouwekamp ons eetcafé, het Dorpshuis, Buurtsuper Van Dijk en het Beauforthuis.   BoekjeErfgoedWandelingen2023Z

ontdek austerlitz

De Franse Tijd

De ontwikkelingen van het dorp Austerlitz

Bekijken

Rutger Loenen

Dorpshistoricus


Bekijken

Familie De Beaufort

Bijzondere band tussen dorp en familie

Bekijken

Verenigingen

Austerlitz kent een bloeiend verenigings-leven

Bekijken

straatbeelden toen en nu

foto's en verhalen van austerlitz

Pyramide van Austerlitz

Lees over de geschiedenis van dit bijzondere bouwwerk

Bekijken

Tweede Wereldoorlog

Hoe heeft deze periode Austerlitz beïnvloed?

Bekijken

Beeldbank Austerlitz

Hoe zag het leven in Austerlitz er voor het jaar 2000 uit?

Bekijken

Verhalenhoek

Geschreven geschiedenis van dorpsbewoners

Bekijken

De Franse kamp & Opgravingen

Hoe ontstond het en hoe zag het leven er toen uit?

Bekijken

Evenementen & agenda

Evenementen van Lokaal Austerlitz

Bekijken

Herinneringsbomen

Historisch groen van Austerlitz

Bekijken

Tastbaar erfgoed

Wat er nog zichtbaar is uit de Franse tijd

Bekijken

Nieuws

Blijf hier op de hoogte van het laatste nieuws van Stichting Lokaal Austerlitz

Bekijken

Toen en Nu

Bekijk hier foto's van vroeger en tegenwoordig. Kunt u de verschillen zien?

Bekijken