ANBI verantwoording

Schenken aan Stichting Lokaal Austerlitz

De aanvraag voor een culturele ANBI status is ingediend en goedgekeurd. Hierdoor is een eventuele schenking in geld of in natura aftrekbaar voor de inkomsten-, schenkings- en erfbelasting.

Om een ANBI instelling te kunnen blijven moet Stichting Lokaal Austerlitz aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén hiervan is het publiceren van een aantal gegevens. Deze staan dan ook allemaal overzichtelijk bij elkaar op deze pagina.

De naam van de Stichting is Stichting Lokaal Austerlitz

Het RSIN/fiscaalnummer is 859860073 
Het postadres is Oude Postweg 207, 3711 AG Austerlitz
Het bezoekadres is Oude Postweg 207, 3711 AG Austerlitz

De stichting heeft ten doel:
a. om het cultureel erfgoed en de lokale geschiedenis van het dorp Austerlitz in de gemeente Zeist op te sporen, te conserveren, te beheren en door te geven aan volgende generaties;
b. de maatschappelijke inbedding en het cultuurhistorisch bewustzijn met betrekking tot de lokale geschiedenis te bevorderen;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur van Stichting Lokaal Austerlitz bestaat uit:

  • Bert van Ginkel (voorzitter en penningmeester)
  • Marja Kuiper (secretaris)
  • Hans Steenhuizen (lid van het bestuur)
  • Liesbeth Raymakers (lid van bestuur)

De bestuurders worden niet bezoldigd en er is geen personeel in dienst van de stichting.

U kunt de hoofdlijnen van het beleidsplan van december 2019 inzien (beleidsplan).
U kunt hier het verslag van de uitgeoefende activiteiten 2023 inzien (verslag van de uitgeoefende activiteiten 2023).
De financiële verantwoording van 2023 kunt u hier eveneens inzien (balans, en toelichting balans, jaarrekening cq kasboek).