Stichting Lokaal Austerlitz

In maart 2017 is op initiatief van Hans Nijman een werkgroep van de Vereniging Austerlitz’ Belang opgericht met als doel het erfgoed van Austerlitz te bewaren en door te geven. Al snel bleek dat een stichtingsvorm meer voordelen op zou leveren. Op 21 maart 2019 is daarom, met het passeren van de acte bij notaris Woortmann te Zeist, de Stichting Lokaal Austerlitz opgericht.

Ons doel is het cultureel erfgoed van het dorp Austerlitz, in de gemeente Zeist, op te sporen, te conserveren, te beheren en door te geven. Verder streven wij ernaar de maatschappelijke inbedding en het cultuurhistorisch bewustzijn van de lokale geschiedenis te bevorderen.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 74333933.

Het bestuur bestaat uit Bert van Ginkel (voorzitter en penningmeester), Marja Kuiper (secretaris), Hans Steenhuizen (lid van het bestuur) en Liesbeth Raymakers (lid van het bestuur).

Remco Jutstra is de beheerder van de website. Joost Doesburg is beheerder van de museumtafel die sinds 2020 in het Dorpshuis van Austerlitz staat. Bob de Blom is behulpzaam met het vullen van de beeldbank van de vereniging Het Geheugen van Zeist met foto’s van Austerlitz. Beau Groothuis is behulpzaam met het maken van drukwerk. 

Er is ook een Facebook pagina van Stichting Lokaal Austerlitz. 

Het bankrekeningnummer is NL95 TRIO 0379 7492 54 t.n.v. Stichting Lokaal Austerlitz. Doneren? Doe dit dan o.v.v. donatie.

Help mee

Heeft u affiniteit met het dorp Austerlitz en zijn historie? En heeft u wat tijd over? Dan kunt u contact opnemen met met het secretariaat. 

Dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat op de Oude Postweg 207, 3711 AG Austerlitz of met E-mail  stichtinglokaalausterlitz2018@gmail.com

Werkgroep 'Het Nieuwe Lokaal'

De Stichting Lokaal Austerlitz heeft een pleitnota opgesteld voor het behoud van het Lokaal aan de Oude Postweg 137. Dit bijzondere gebouw heeft een rijke historie en is van culturele betekenis voor het dorp. Het verenigingsgebouw heeft voor de bewoners van Austerlitz een grote rol gespeeld voor het verenigingsleven, bruiloften, partijen en gezondheidszorg. Het gebouw is in 1887 aan Austerlitz voor dit doel geschonken door de familie De Beaufort. 

Contact

Heeft u een vraag, bent u op zoek naar extra informatie over Austerlitz, heeft u waardevol materiaal voor ons archief of wilt u meehelpen om de historie van Austerlitz (hernieuwd) leven in te blazen? Neem dan contact op met de Stichting Lokaal Austerlitz via het contactformulier.

Stel een vraag