Waar heden en verleden samenkomen, ontstaan bezieling en inspiratie
terug naar home

foto's en verhalen  |  Herinneringsbomen

Bekijk hier het filmpje van de onthulling van het bankje bij De Wallenberg op 4 mei 2020 
gemaakt door Kees Linnenbank.

Monumentale linde vervangen in boswachterij Austerlitz

Staatsbosbeheer heeft in samenwerking met Stichting Lokaal Austerlitz en het Geheugen van Zeist op dinsdag 31 maart 2020 in boswachterij Austerlitz een nieuwe leilinde geplant op Wallenberg, aan de noordkant van boswachterij Austerlitz. Hiermee wordt de gesneuvelde linde van ruim 200 jaar oud vervangen en de cultuurhistorie uit de Franse tijd zichtbaar gehouden.

Foto gemaakt door Corien Koreman, Staatsbosbeheer.

De bevrijdingsboom

Bij het kruispunt van de Oude Postweg en de Austerlitzeweg staat een bevrijdingsboom. Oorspronkelijk is het monument van 16 maart 1946. In de jaarvergadering van de Floraliavereniging Austerlitz die eind december 1945 gehouden werd, werd het plan opgevat in Austerlitz een herinneringsboom te planten als dank aan Canada. De keuze van de boomsoort was niet zo moeilijk: een acer sacharum, oftewel een Canadese suikeresdoorn. De bladvorm van deze boom, meer bekend als maple leaf, was het embleem dat op de Canadese militaire voertuigen stond en op de Canadese vlag.

In aanwezigheid van wethouden Dijkema, het bestuur van de vereniging Austerlitz Belang en vele belangstellenden werd de boom door enkele scholieren geplant. De voorzitter van de floraliavereniging, G. Vlastuin, in het dagelijks leven hoofd van de openbare lagere school in Austerlitz, sprak in zijn toespraak de hoop uit dat de boom voor lange tijd de herinnering zou blijven bewaren aan de Canadese bevrijders. Die hoop die Vlastuin koesterde, duurde niet lang. Precies 25 jaar heeft de bevrijdingsboom er mogen staan. Bij de reconstructie in 1972 van het kruispunt Austerlitzeweg- Oude Postweg moest de boom verdwijnen. Waarschijnlijk was toen niemand er zich van bewust dat het hier om een monumentale boom ging. Op 5 mei 2009 is een nieuwe boom geplant. 

Bron: dhr Rhoen www.rhoen.nl/oorlogsmonumenten/Austerlitzeweg.asp

DE LINDEBOOM VAN SAMUËL BOAS

In het trottoir van de Gramserweg voor de woning Oude Postweg 121 staat een Lindeboom die door Samuël Boas is geplant. Boas werd op 11 december 1806 benoemd tot secretaris van Etienne de Pineda, die op 13 september 1806 werd benoemd tot gouverneur van Austerlitz. 

In 2019 is ook een bordje bij de boom geplaatst met de volgende tekst:

Deze Lindeboom is geplant door Samuël Boas, op 11 december 1806 door gouverneur De Pineda benoemd tot secretaris van Austerlitz. Op 18 oktober 1809 vroeg hij ontslag. Achter deze boom heeft zijn woning gestaan.
Stichting “Lokaal Austerlitz”

50-jarig bestaan floralia

Links voor het dorpshuis staat een boom ter herinnering aan het 50-jarig bestaan van de Floraliavereniging die is opgericht op 17 januari 1935. Deze Goudacacia is in 1986 samen met de schoolkinderen van basisschool de Pirapoleon geplant door voorzitter J. Bove.

In 2019 is ook een bordje bij de boom geplaatst met de volgende tekst:

Deze Goudacacia (Robinia pseudoacacia
Frisia) is in april 1986 geplant ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Floralia Vereniging Austerlitz in 1985. Voorzitter J. Bove heeft hem samen met schoolkinderen van de Openbare Basisschool “Pirapoleon” geplant.
Stichting “Lokaal Austerlitz”

Voor foto's van de onthulling van het bordje bij de boom op Koningsdag 2019 kun je hieronder klikken.

DE KRONINGSBOOM

Op het Dorpsplein staat een boom ter herinnering aan de kroning van Willem Alexander op 30 april 2013.

'attentiegebied groen'

Tussen de Schoollaan en de Pater De Leeuwweg zijn kort na de opheffing van het Kamp bomen geplant in het kader van de ontginning van de toen aanwezige heidegronden. Negen rijen beuken vanaf het schuine pad, dus niet vanaf de Kamperlinie, tot het Dorpsplein. Op de kaart van monumentale structuren 2010 van de gemeente Zeist staat deze bomenstructuur aangegeven als “Attentiegebied groen”.