Waar heden en verleden samenkomen, ontstaan bezieling en inspiratie
terug naar home

Ontdek austerlitz  |  De FRANSE TIJD

de franse tijd | INVLOEDEN OP ONZE SAMENLEVING

* Invoering van de eerste Grondwet
 
* Het Burgerlijk Wetboek. De Code Napoléon. Door dit nieuwe wetboek werden de burgerlijke staat, de burgerlijke stand en met name het huwelijk onttrokken aan het kerkelijk recht. Burgers konden nu dus huwen en scheiden zonder een inmenging van een religieuze instelling zoals de katholieke kerk. Veel burgerlijke wetgeving in België en Nederland is afgeleid van dit wetboek.

De maatschappelijke standen werden afgeschaft en hiermee tevens de speciale voorrechten en privileges van de geestelijkheid en de aristocratie. Dezen hadden voortaan dezelfde rechten en plichten als de burgerij

* De Burgerlijke Stand, een gestandaardiseerde registratie van geboorten, huwelijken, echtscheidingen en overlijdens. Mensen moesten een definitieve spellingswijze van de veelal al bestaande achternaam opgeven.

 * Het kadaster

* Huisnummers 

* De dienstplicht

* Standaardmaten en -gewichten: de kilogram, meter en liter. oude lokale maten werden afgeschaft

* Belastingen
Er werd accijns geheven op zout en zeep, op turf, alcoholische dranken, graan, meel en vlees. Verder werden grondbelasting, een kadaster, personele belasting op bedienden, paarden, meubels ingevoerd.

* Oprichting van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, de Koninklijke Bibliotheek, de Nationale Kunstgalerij

de franse tijd | DE NALATENSCHAP

Nadat Napoleon in 1815 was verslagen, werd de door Napoleon "geroofde" kunst teruggeëist door de betreffende landen. Het was een eis van de tweede Vrede van Parijs (1815). De teruggekregen kunstwerken werden echter niet langer als de privécollectie beschouwd van een koning of prins maar ondergebracht in openbare musea. Het was het begin van de nationale musea in de meeste Europese landen; in Nederland van het Rijksmuseum Amsterdam.

* Verkeer
In continentaal Europa wordt sinds Napoleon rechts gereden. Het Europese wegennet werd fors uitgebreid met een reeks verbindingen tussen grote steden die vaak lijnrecht waren. Deze zijn ook nu nog herkenbaar als "route nationale". In Nederland zijn nog altijd, in die tijd aangelegde, wegen bekend als Napoleonsweg.

 * Onderwijswet
Onderwijs werd beter geregeld en beter toegankelijk gemaakt voor de gewone burgers. In 1806 werd een nieuwe onderwijswet ingevoerd. Deze wet regelde alle zaken met betrekking tot het lager onderwijs. De belangrijkste zaken die daarin geregeld werden waren: Leraren werden verplicht om klassikaal les te gaan geven en moesten bevoegd zijn. Zowel de maatschappelijke als christelijke deugden moesten onderwezen worden. Ouders werden verplicht om schoolgeld te betalen. Wel werd er nog steeds onderscheid gemaakt tussen openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs. Een landelijke inspectie zag erop toe dat de nieuwe schoolregels werden nageleefd

 * De postbezorging werd ingevoerd. In 1799 werd het eerste postkantoor geopend en in 1807 werd de eerste postwet ingevoerd. Daardoor kreeg de Staat het monopolie en werden vaste tarieven geregeld. Het postbedrijf viel onder het Departement van Financiën. Aanvankelijk werd de post lopend bezorgd, en tijdens de Franse Tijd werd de postiljon geïntroduceerd, waarbij de post met paard en wagen werd bezorgd. Daardoor werd de post veel sneller bezorgd.

 * De rechterlijke macht werd gereorganiseerd naar Frans voorbeeld

Bron; Ria Efdée